برچسب: گنج

نماد خروس در گنج یابی 0

نماد خروس در گنج یابی

نماد خروس در گنج یابی مهندسی ساخت مکانهای عبادتگاهی و نذرگاهی در باستان شبیه به مکانهای نذرگاهی امروزه بود یعنی مثل امروزه که یک مکان نذرگاهی مقبره یک سید وجود دارد و روی قبر...

تخریب آثار باستانی 0

تخریب آثار باستانی به دست صاحبان اراضی به منظور رفت و آمد گنج پژوهان

از تخریب آثار باستانی جدا خودداری فرمایید خیلی از مواقع انسانهایی که علامتی را پیدا می کنند برای اینکه دیگران آن را نبینند و دستشان به گنج نرسد، دست به از تخریب آثار باستانی و...

لیست قیمت فلزیاب