برچسب: دفینه

نماد خروس در گنج یابی 0

نماد خروس در گنج یابی

نماد خروس در گنج یابی مهندسی ساخت مکانهای عبادتگاهی و نذرگاهی در باستان شبیه به مکانهای نذرگاهی امروزه بود یعنی مثل امروزه که یک مکان نذرگاهی مقبره یک سید وجود دارد و روی قبر...

تله های هشتی 0

تله های هشتی

تله های هشتی : دوستان تله ها هرچقدر که پیچیده و در هر سیستمو پیچشی راه حل دارن و با مقداری فکر و ریختن طرح مناسب و ابزار بجا کاملا میشه کنترل بشن همیشه...

اهمیت آتش در باستان 2

اهمیت آتش در باستان

اهمیت آتش در باستان : آریاییان عقیده داشتند که آتش اساس و جوهر زندگی و هستی بوده و چنین می‌پنداشتند که میان آتش و نبات رابطه‌ای وجود داشته‌است. همچنین می‌انگاشتند که میان آتش و...

لیست قیمت فلزیاب