برچسب: الفا الکترونیک ایران

بخشهای مختلف دخمه 0

بخشهای مختلف دخمه

بخشهای مختلف دخمه ۱-جاده دخمه؛ ۲- درب سنگی یا آهنی دادگاه؛ ۳- كتیبه دخمه؛ ۴- حلقه مردگان مرد؛ ۵- حلقه مردگان زن؛ ۶- حلقه مردگان كودك؛ ۷- استودان (استخوان دان) یا سراده. پس از...

ارزش قبز در حفاری دفینه یابی و گنج یابی 1

ارزش قبر در حفاری

ارزش قبر در حفاری ️قبرهایی بار خوب دارند که نشان و علامت خاصی داشته باشند.این رو بدانید که قبری که نشان و علامت داشت یقین داشته باشید که بار خوبی دارد.دوستان عزیز علامت کاسه...

پنهان کردن گنج در جنگل ها 0

پنهان کردن گنج در جنگل ها

پنهان کردن گنج در جنگل ها ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﻓﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭ  ﺩﻓﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍﯾﺞ ﺁﻧﺠﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ...

سنگ پادزهر چیست؟ 1

سنگ پادزهر چیست؟

سنگ پادزهر چیست؟ سنگهائی وجود دارد بسیار نادر و کم یاب که به آنها سنگ پاد زهر میگویند. سنگ پاد زهر برای دارو سازی و امراض مختلف مصرف میشود.و درمان کننده بسیاری از امراض...

آشنایی با قبور سردابه ای 0

گورهای سردابه ایی

آشنایی با گورهای سردابه ایی در گورهای سردابه ایی معمولا لوازم زندگی و ابزار کار نهاده شده است. علت این امر می تواند بر اساس اعتقاد به رستاخیز باشد ؛ زیرا از دیرباز عده...

لیست قیمت فلزیاب